Bilder från Augustas resa

Boken Augustas resa är en rikt illustrerad bok från två systrars återskapande av en resedagbok från 1847.