Välkommen till bokförlaget Formelin

Ett litet förlag med fokus på kvinnohistoria.

Vår första bok, Augustas resa, utkom i mars 2020.

Just nu planerar vi för utgivning av två böcker, båda handlar om kvinnohistoria i mitten av 1800-talet.

Våra böcker har en nära koppling till projektet Augustas resa, ett mikrohistoriskt projekt som startade 2016 av Kerstin Melin och Sara Azzam. Läs mer om projektet på den svenska webbsidan www.augustasresa.se eller den engelska, www.augustastrip.com.